راهنمای انتقال اطلاعات پایه به سال مالی جدید – نرم افزار عمومی

در برنامه های مالی و بازرگانی، مثلا برنامه حسابداری یا برنامه انبارداری، اطلاعات در قالب سال های مالی تفکیک می گردد. بدین قرار در کار با این برنامه ها باید...

راهنمای انتقال اطلاعات پایه به سال مالی جدید – نرم افزار ساده

به منظور شروع کار با نرم افزار در سال جدید نیاز است سال مالی جدید و همچنین اطلاعات پایه ای ایجاد شوند . در فرآیند تشکیل سال مالی جدید اطلاعات...

راهنمای بازیابی نسخه پشتیبان در نرم افزارهای کاکتوس

بازیابی نسخه پشتیبان کاکتوس می تواند به دلایل متنوعی مانند از بین رفتن اطلاعات فعلی ، ویروسی شدن سیستم ، استفاده از اطلاعات در جایی دیگر ، مقایسه اطلاعات فعلی...